Reklamačný poriadok

Storno objednávky a reklamačné podmienky.

 

Vybavovanie reklamácií sa riadi Obchodným zákonníkom a príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a osobitnými predpismi.

Každá prijatá on-line objednávka je považovaná za záväznú.

  Kupujúci môže telefonicky v lehote do 24 hodín objednávku zrušiť iba v prípade, že ešte nevykonal úhradu na účet predávajúceho. Ak úhradu už vykonal, oznámi túto skutočnosť telefonicky do 1 hodiny predávajúcemu.  Kupujúci je povinný v oznámení o zrušení objednávky uviesť meno, e-mail a popis objednaného tovaru. V prípade zrušenia objednávky predávajúci neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky súvisiace so zrušením objednávky. V prípade, že kupujúci zaplatil predávajúcemu kúpnu cenu, alebo jej časť v čase do zrušenia objednávky, predávajúci vráti už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 7 dní od zrušenia objednávky prevodom na bankový účet kupujúceho.

Tovar je pri preprave riadne zabezpečený, označený nápisom "krehké". Balíky s označením "krehké" je potrebné skontrolovať pri prevzatí, inak nebude možné uplatniť reklamáciu.

V prípade prevzatia tovaru od kuriéra a nevyužitie okamžitej kontroly obsahu a jeho neporušenia počas prepravy, nebudú neskoršie reklamácie brané na zreteľ.

Predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť za poškodenie tovaru počas jeho transportu. 

Záruka sa nevzťahuje na trvanlivosť produktu, tá je závislá od odporúčanej starostlivosti, s ktorými bol kupujúci oboznámený.

V prípade uplatnenia reklamácie poštovné a balné sa nevracia.

Vzhľadom na to, že tovarom je produkt zo živých kvetov, reklamácie sa vzťahujú len na viditeľné poškodenie zásielky, ktoré treba uplatniť ihneď pri preberaní zásielky.

Tovar vyrobený na mieru alebo tovar rýchlo podliehajúci skaze nie je možné vrátiť v lehote 14 dní bez udania dôvodu.

Podľa tohto ustanovenia sa živé kvety a výrobky z nich považujú za tovar vyrobený na mieru.

 

Napíšte nám

verify

* Tento údaj je povinný